Ferdics Béla 2    0    1    1
www.hweb.hu
B é l a   F e r d i c s

 

Béla Ferdics

 

Curriculum vitae

 

 

Béla Ferdics narodil sa 2. decembra 1968 v Dunajskej Strede.

Maturoval v roku 1987 na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave. 

V  rokoch 1988-1994 študoval na Vysokej škole výtvarných umení, odbor sklárstvo u docenta Áskolda Žáčku a ak. sochára Juraja Gavulu. V r. 1991-1992 bol stážistom v Budapešti na Vysokej škole výtvarných umení,  u Mártona Horvátha a Zoltána Bohusa.

V rokoch 1987-1988 pracoval v Bratislave, ako reštaurátor. Od r. 1994 -1966 bol reštaurátorom v Žitnoostrovnom múzeu v Dunajskej Strede.

Popri grafických kompozíciách (monotípie, perokresby, akvarely) tvorí aj plastiky (sklo, drevo, priestorové objekty a inštalácie). Jeho tvorbu charakterizuje skĺbenie materiálu s technikou prevedenia. Popri sklárskej tvorbe sa venuje aj ilustračnej, o čom svedčia knihy a niekoľko časopisov obohatených jeho ilustráciami.

Do roku 2000 žil v Dunajskej Strede, neskôr v r. 2001-2008 žil a tvoril v Tate (MR).

V súčasnom období žije a tvorí v Dunajskej Strede.

Je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov v SR a členom Celoštátneho zväzu maďarských výtvarníkov v Maďarskej republike.

 

Sklárske sympóziá:

 

1991 Bárdudvarnok - MR

1992 Medzinárodné štúdio keramiky - Kecskemét - MR

1993 Stredná umelecká škola - Nyíregyháza - MR

2004 Umelecký tábor Súčasnej maďarskej galérie - Dunajská Streda

2005 Bárdudvarnok – MR

 

Výtvarné sympóziá:

 

2009 Rovás – Abaújkér- MR

2010 Rovás – Balatonfüred – MR

 

Samostatné výstavy:

 

1987 - Festival literárnej  dielne a výtvarného umenia - Šamorín - Kultúrny dom

1989 - Drát - drevo - sklo. -  Dunajská Streda - Kultúrny dom

1993 - Bez názvu. - Boras (Švédsko) - Galéria - spoločná výstava s Gabrielom Ferdicsom

1995 - Kameň - sklo - drevo. - Dunajská Streda - Žitnoostrovné múzeum - spoločná     výstava s Gabrielom Ferdicsom

 

 

 

 

 

1996-  Meniace sa formy - nemeniaca sa skutočnosť. - Chotín - Galéria Lilla - spoločná výstava s Gabrielom Ferdicsom

1996 - Čarbanice na stene. - Komárno - výstavná sieň

1999 - Bez názvu. - Dunajská Streda - Galéria Art Ma - spoločná výstava s Gabrielom Ferdicsom.

2005 - Sklo. - Hurbanovo - Ľudová škola umenia

2006 - Divadlo Thália - prijímacia sála - Budapešť

2006 - Divadlo Thália - kaviareň - Budapešť

2007 - Galéria Anjelov a víl - Tata - MR

2007 - Svetlo - farba I. - Voda, hudba, festival kvetín - Eszterházyho kaštieľ - Tata - MR

2008 - Svetlo - farba II. - Veľký Meder - Mestské vzdelávacie centrum. 

2008 – Paralely – Žitnoostrovné múzeum – Dunajská Streda - spoločná výstava s       Gabrielom Ferdicsom.

2009 – Luminary – Galéria Art Ma – Dunajská Streda - spoločná výstava s Danielom Szalaim

2009 - Luminary – Galéria Feszty Árpád -  spoločná výstava s Danielom Szalaim

     

 

 Diela vo verejnej zbierke

 

Maďarská galéria súčasného umenia  -  Dunajská Streda

Galéria Medzinárodného tvorivého tábora - Bárdudvarnok, Bárdibükk (MR)

Obecný úrad – Svodín,

 Mestsky úrad Tata (MR)

 

 

 

Recenzie

 

VADAS, J.: Üvegbe zárt palackok.

In Design. - ( 1992. 12. 25)

 

TALLÓSI, B.: Lépés az egyetemesség felé.

In Új Szó. - (1966. 10. 2)

 

SÁRMÁNY, Sz.: Fénytörés - Skrotenie svetla.

In Môj dom. - č. 8-9 (2001)

 

PANNONHEGYI, K.: Terek és stílusok.

In Otthon. - 5. sz. (2002)

 

 

 

 

 

 

 

PANNONHEGYI, K.: Szépség és funkció.

In Portál. - 4. sz. (2002)

 

JANKOVICS, V.: Egy épület újjászületése.

In Magyar Iparművészet. - 1. sz. (2003), 38-39. o.

 

KOPÓCS, T.:

In Ateliér. - 4. sz. (2004)

 

In Art - Press. - 5. sz. (2006)

 

WEHNER, T.: A magyar üvegművészet - alkotók - adatok 1945 - 2005.

 

TALLÓSI, B.: Üvegtábláról elrugaszkodó angyalok.

In Új Szó. - (2007. 3. 15)

 

TALLÓSI, B.: Kitörések az átlátszódás lehetőségeivel.

In Új Szó. - (2008. 6. 11)

 

 

Ilustračná tvorba

 

KOZSÁR, Zs.: Tél király cinkéje.

- Bratislava: AB-ART, 1999.

 

MIZSÉR, A.: Hab nélkül.

- Bratislava: AB-ART, 2000.

 

MONOSZLÓY, D.: Vasárnap illata.

- Bratislava: AB-ART, 2000.

 

Ilustrácie v časopisoch a denníkoch:  Kalligram, Iródia, Szőrös Kő, Új Szó, Vasárnap a Látó.